دوره آموزش فشرده زبان انگلیسی
دپارتمان

بزرگسالان

دوره آموزش فشرده زبان انگلیسی

این دوره برای آن دسته از عزیزانی است که علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی به صورت فشرده باری کار در بانکها و موسسات معتبر و آژانس های هواپیمایی در خارج از کشور و یا مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان می باشند.

این دوره برای آن دسته از عزیزانی است که علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی به صورت فشرده باری کار در بانکها و موسسات معتبر و آژانس های هواپیمایی در خارج از کشور و یا مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان می باشند.