دوره آموزش زبان انگلیسی به نوجوانان
دپارتمان

نوجوانان

دوره آموزش زبان انگلیسی به نوجوانان

ویژگی های دوره: رده سنی :نوجوانان (13-17سال) نوع برگزاری دوره: گروهی طول دوره:16 ترم منبع آموزش اصلی:مجموعه کتاب های Teen2Teen

دوره های آموزش زبان نوجوانان از سطح پایه تا فوق متوسطه می باشد، این دوره در 16 ترم برگزار می شود و هر ترم شامل 18 جلسه 90 دقیقه ای می باشد. منبع اصلی تدریس در این دوره کتاب های Teen2Teen می باشد.

زبان آموزان در این دوره پس از گذراندان هر ترم با یک آزمون جامع مواجه می شوند که در واقع مروری بر مباحث آموزش داده شده در آن ترم می باشد.