دوره آموزش زبان انگلیسی به کودکان
دپارتمان

کودکان

دوره آموزش زبان انگلیسی به کودکان

موسسه زبان تلتا براي کودکان آموزش زبان انگلیسی را با آموزش هاي کاملا کودکانه برگزار می کند.

موسسه زبان تلتا برای کودکان آموزش زبان انگلیسی را با آموزش هاي کاملا کودکانه در زمینه هاي مکالمه زمان ، داستان وشعر ، کادرستی با مجموعه اي سه مرحله اي با روش هاي متنوع وجذاب در نظر گرفته است وسعی براین دارد تا عزیزان هر چه بیشتر در این سن با یادگیري زبان علاقه مند شوند